Aktywni, pełnosprawni, kompetentni
×

Rozmiar czcionki


Rodzaje tłaContact image

DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
- Regulamin;
- Formularz rekrutacyjny;
- Karta oceny formularza rekrutacyjnego;
- Oświadczenie Uczestniczki/ Uczestnika Projektu o niebraniu udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- Dane osobowe podlegające przetwarzaniu;
- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej;
- Deklaracja uczestnictwa.


DO POBRANIA

WZORY UMÓW NA WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
- Wzór umowy na wsparcie;
- Wzór umowy stażowej;
- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej;
- Oświadczenie do wypłaty stypendiów.


Contact image