Aktywni, pełnosprawni, kompetentni
×

Rozmiar czcionki


Rodzaje tłaRekrutacja - na podst. Regulaminu

Okres rekrutacji 01.12.21-31.12.22.

Przewiduje się 4 tury:

I- 12.21-01.21- 10 osób,

II- 02-04.22-20 osób,

III- 05.22-08.22-20 osób,

IV -09-12.22 -50 osób.

Kryteria formalne:

Kryteria merytoryczne:

Kryteria premiujące: